เส้นทางมาวัดโดย Google map

ท่านที่จะมาวัดแล้วไม่รู้ทางมาสามารถใช้ Google map นำทางมาวัดได้โดยใส่ชื่อวัดป่าอนาลโย (เป็นภาษาไทย) ในช่องค้นหาเพื่อหาตำแหน่งของวัดได้แล้ว

แผ่นที่มาวัด

แผ่นที่มาวัดแ

งานบุญเนื่องในวันออกพรรษา

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันออกพรรษา

  • ในวันที่ 25 ตุลาคม เวลา 09.30น สถานที่ Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25-26, 44141, Dortmund
  • ในวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 09.30น. สถานที่ Dormagen Kulturhalle  ที่อยู่ Langemarkstraße 1  Dormagen

ขอเชิญร่วมงานบุญวันมาฆะบูชา (Dortmund)

ขอเชิญทุกท่าน่งานบุญเนื่องในวันมาฆะบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 09:30น.
สถานที่ Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25-26, 44141, Dortmund

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันพ่อ

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันพ่อ

ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น.

ที่ Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25-26, 44141, Dortmund

และในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันว่าคมนี้ เวลา 09:30 น.

ณ Dormagen Kulturhalle  ที่อยู่ Langemarkstraße 1  Dormagen