Author Archives: ming

งานบุญออกพรรษา Dortmund

ขอเชิญร่วมงานบุญวันออกพรรษา ณ วัดป่าอนาลโย ดอร์ทมูนด์ (Dortmund) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 สถานที่ Wittener Str. 177 44149 Dortmund Tel.02292 922 650

ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ คิดมุ่งมาศปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยกุศล ขอให้สมความปรารถนาตลอดกาลนานเทอญ ขอกราบอนุโมทนาสาธุสาธุ สาธุค่ะ

!!!เนื่องด้วยสถานการณ์เกิดโรคระบาดไวรัส โคโรนา Covid- 19 เเม้ได้มีการผ่อนผัน เพื่อความปลอดภัยขอความกรุณาโปรด -รักษาความสะอาด -เว้นระยะห่าง1.5 เมตร
-สวมหน้ากากทางการแพทย์ที่กำหนด FFP-2, FFP-3, KN95 – Geimpft ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง บุญรักษา ธรรมะคุ้มครองทุกท่าน กราบอนุโมทนาสาธุสาธุ สาธุค่ะ

งานวันออกพรรษา Windeck

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเนื่อง วัน​ออก​พรรษา.วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

วัดป่าอนาลโย วินเด็ค(Windeck) Im Boden13 51570 Windeck Tel.02292 922650
เริ่มพิธีเวลา

9.00 พิธีเจริญพุทธมนต์

10.30ร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายเพล ทำวัตรเช้า

12.00 รับประทานอาหารร่วมกัน

13.30 ถวายต้นผ้าป่าสามัคคี-ผ้าไตร-สังฆทาน อุทิศส่วนกุศล และรับฟังสนทนาธรรม จากท่านพระครูวิศิษฏ์​ภาวนา​วิธาน​ ( วิ​ ) ชัชวาลย์​ สุภทฺโท​ โดยพร้อมเพรียงกัน

ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ คิดมุ่งมาศปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยกุศล ขอให้สมความปรารถนาตลอดกาลนานเทอญ ขอกราบอนุโมทนาสาธุสาธุ สาธุค่ะ

!!!เนื่องด้วยสถานการณ์เกิดโรคระบาดไวรัส โคโรนา Covid- 19 เเม้ได้มีการผ่อนผัน เพื่อความปลอดภัยขอความกรุณาโปรด -รักษาความสะอาด -เว้นระยะห่าง1.5 เมตร
-สวมหน้ากากทางการแพทย์ที่กำหนด FFP-2, FFP-3, KN95 – Geimpft ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง บุญรักษา ธรรมะคุ้มครองทุกท่าน กราบอนุโมทนาสาธุสาธุ สาธุค่ะ🙏🏼😇🇹🇭🇩🇪

update ข้อมูลการติดต่อทางวัด

ขณะนี้ วัดป่าอนาลโย เมือง Dortmund ได้เบอร์โทรศัพท์ใหม่แล้ว ท่านใดที่จะติดต่อทางวัดสามารถ โทรมาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0231 20698868 หรือเข้าไปดูที่หน้า เกี่ยวกับวัด

ขอเชิญบุญร่วมงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ขอเชิญบุญร่วมงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 09:30 น, สถานที่ Gesamtschule Gartenstadt Dortmund, Hueckstraße, ดอร์ทมุนด์

 

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณะศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนที่ พระครูวิศิษฎ์ภาวนาวิธาน วิ. (ชัชวาล สุภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าอนาลโย เมือง Windeck ในวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 9:30 น. สถานที่ Langemarkstraße 1, 41539 Dormagen ในงานจะมีพระมาร่วมงานกว่า 18 รูป ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ เทอญ

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

  • ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  ตั้งแต่เวลา 09:30 น. สถานที่ Langemarkstraße 1, 41539 Dormagen

———————————————————————————————————————————

  • ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 09:30 น, สถานที่ Gesamtschule Gartenstadt Dortmund, Hueckstraße, ดอร์ทมุนด์