งานบุญวันแม่ (Dormagen)

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันแม่ ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 9:30น สถานที่ Langemarkstraße 1 Dormagen ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ คิดมุ่งมาศปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยกุศล ขอให้สมความปรารถนาตลอดกาลนานเทอญ