ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา

  • ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 9:30 น เป็นต้นไป สถานที่ Dormagen Kulturhalle  ที่อยู่ Langemarkstraße 1  Dormagen
  • ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา  9:30น สถานที่ Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25-26, 44141, Dortmund

ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ คิดมุ่งมาศปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยกุศล ขอให้สมความปรารถนาตลอดกาลนานเทอญ