งานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

  • ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30น. สถานที่ Dormagen Kulturhalle  ที่อยู่ Langemarkstraße 1  Dormagen
  • ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์  เวลา 09.30น สถานที่ Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25-26, 44141, Dortmund