สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงานบุญตามเมืองต่างๆ เป็นสถานที่ประจำมีดังนี้

วัดป่าอนาลโย Im Boden 13 51570 Windeck
Gesamtschule gardenstadt Hueckstr. 25-26 44141 Dortmund
Kultur halle Dormagen Langemarkstr. 1-3 41539 Dormagen


ถ้ามีประเปลี่ยนแปลงใดๆทางวัดจะแจ้งให้ทราบในกาลต่อไป