การบริจาค

สำหรับผู้ต้องการร่วมทำบุญบริจาคปัจัยสามารถโอนเข้าธนาคารโดยตรงที่

Buddhistischer Verein NRW e.V. Sparkasse Dortmund Konto-Nr. 0001063790 BLZ. 440 501 99 _______________________________________________________

BIC : DORTDE33XXX IBAN: DE56440501990001063790 ท่านใดต้องการเอกสารเพื่อลดภาษีติดต่อขอรายละเอียดจากท่านเจ้าอาวาส