ขอเชิญร่วมงานบุญวันมาฆะบูชา (Dortmund)

ขอเชิญทุกท่าน่งานบุญเนื่องในวันมาฆะบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 09:30น.
สถานที่ Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25-26, 44141, Dortmund

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันพ่อ

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันพ่อ

ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น.

ที่ Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25-26, 44141, Dortmund

และในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันว่าคมนี้ เวลา 09:30 น.

ณ Dormagen Kulturhalle  ที่อยู่ Langemarkstraße 1  Dormagen