เกี่ยวกับวัด

 Buddhistischer Verein NRW e.V.

วัดป่าอนาลโย (Windeck)

Im Boden 13

51570 Windeck

Germany

Tel. 0049 2292 922 650

 

วัดป่าอนาลโย (Dortmund) 

Wittener Str.177

44149 Dortmund

Germany

Tel. 0049 231 20698868