เกี่ยวกับวัด

วัดป่าอนาลโย (Windeck) (Buddhistischer Verein NRW e.V.)

Im Boden 13

51570 Windeck

Germany

Tel. 0049 2292 922 650

 

วัดป่าอนาลโย (Dortmund) 

Karl-Marx-Str.69

44141 Dortmund

Germany

Tel. 0049 231 33 09 001

Fax : 0049 32229346272