งานทำบุญขี้นปีใหม่ 2559

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่

  • ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม ตั้งแต่เวลา 10:00 น เป็นต้นไป สถานที่ Dormagen Kulturhalle  ที่อยู่ Langemarkstraße 1  Dormagen