ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

  • ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  ตั้งแต่เวลา 09:30 น. สถานที่ Langemarkstraße 1, 41539 Dormagen

———————————————————————————————————————————

  • ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 09:30 น, สถานที่ Gesamtschule Gartenstadt Dortmund, Hueckstraße, ดอร์ทมุนด์

ขอเชิญร่วมงานบุญสตมวาร(๑๐๐วัน) ร.๙ (Dortmund)

ขอเรียนเชิญทุกทานร่วมงานบุญสตมวาร(ครบ๑๐๐วัน)เพื่อระลึกถึงการสวรรคต “ในหลวง ร.๙”

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ตั้งแต่ในเวลา ๐๙.๓๐ น.

สถานที่จัดงาน

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญเนื่องในวันพ่อ

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญเนื่องในวันพ่อ

  • ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 9:30 น เป็นต้นไป  สถานที่ Kulturhalle Dormagen Langemark Str. 1-3 41539 Dormagen

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา

  • ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 9:30 น เป็นต้นไป สถานที่ Dormagen Kulturhalle  ที่อยู่ Langemarkstraße 1  Dormagen
  • ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา  9:30น สถานที่ Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25-26, 44141, Dortmund

ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ คิดมุ่งมาศปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยกุศล ขอให้สมความปรารถนาตลอดกาลนานเทอญ

งานบุญวันแม่ (Dormagen)

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันแม่ ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 9:30น สถานที่ Langemarkstraße 1 Dormagen ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ คิดมุ่งมาศปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยกุศล ขอให้สมความปรารถนาตลอดกาลนานเทอญ

งานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

  • ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม เวลา 09.30น. สถานที่ Dormagen Kulturhalle  ที่อยู่ Langemarkstraße 1  Dormagen
  • ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม เวลา 09.30น สถานที่ Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25-26, 44141, Dortmund

งานบุญเนื่องในวันสงกรานต์

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ไทย ( วันสงกรานต์ )

  • ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน ตั้งแต่เวลา 9:30 น เป็นต้นไป สถานที่ Dormagen Kulturhalle  ที่อยู่ Langemarkstraße 1  Dormagen

งานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

  • ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30น. สถานที่ Dormagen Kulturhalle  ที่อยู่ Langemarkstraße 1  Dormagen
  • ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์  เวลา 09.30น สถานที่ Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25-26, 44141, Dortmund