ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณะศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนที่ พระครูวิศิษฎ์ภาวนาวิธาน วิ. (ชัชวาล สุภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าอนาลโย เมือง Windeck ในวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 9:30 น. สถานที่ Langemarkstraße 1, 41539 Dormagen ในงานจะมีพระมาร่วมงานกว่า 18 รูป ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ เทอญ